Логотип УРДЖАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

График работы:

пн - вс с 08-00 до 17-00
обед 13-00-14-00

Наши контакты:

Регистратура - 8 (72230) 3 312 68
Телефон доверия - 8 (72230) 31268

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарландыру

Объявление о предстоящем закупе способом запроса ценовых предложений

                  ҚМКК "Үржар ауданының орталық аудандық ауруханасы" ШҚО денсаулық сақтау басқармасы үшін медициналық мақсаттағы бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарлайды.
Сатып алуға бөлінген сома –3 000 000 теңге. 
Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, көлемдері және жеткізу шарттары, бағасы және сомасы, толық және нақты ерекшеліктері № 1 қосымшада көрсетілген.
Тауар ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,  Семушкина көш., 1 б, ШЖҚ КМК "Үржар ауданының орталық аудандық ауруханасы" ШҚО денсаулық сақтау басқармасы -на жеткізілуі тиіс.
«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысының № 3-тарауында көрсетілген  біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға қатысуға жол беріледі.
Баға ұсыныстары бар пакетті ұсыну мерзімі - 2019 жылғы  8 тамыз сағат 13.00 дейін мына мекен-жай бойынша: 071700, ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,  Семушкина көш., 1 б, басты корпус, 3-қабат.
Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(72230)3-12-74 факс:8(72230)3-12-70 .
    

       КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО объявляет о проведении закупа  способом запроса ценовых предложений  изделий медицинского назначения  для КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО. 
Выделенная сумма для закупки –  3 000 000,00  тенге.
Полный перечень закупаемых товаров, объемы, срок  и условия поставки, цена и суммы   и подробная спецификация указаны в приложении № 1.
Товар должен быть поставлен – ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 - этаж.
К закупу  допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе №3  Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от "30" октября 2009 года № 1729.
Начало предоставления ценовых предложений 01 августа 2019 года, 09:00 часов. Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями   до 13.00 часов 8 августа 2019 г. РК, ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 - этаж.  
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72230)3-12-74.

 

Приложение №1

Монитор фетальный серии FC - 3 000 000 тенге

1.

Габариты

296 х 305,5 х 97,5 мм, прибл. 3,2 кг (без аккумулятора)

2.

Дисплей

7'' ЖК-дисплей (800х480) сенсорный

3.

4.

Записывающее устройство

Метод: Термальная матричная печать

Разрешение: 8 (вертикально)/10 (горизонтально) точ/мм/

Скорости печати: 1, 2, 3 см/мин

Функция подачи бумаги

5.

Электропитание

Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А

Исходящее: 18 В, 2,5 А

Защита при сбое питания

6.

Аккумулятор (Опция)

Ni-MH (12 В, 2600мА)

7.

Внешняя связь

RS-232C: загрузка программы,

центральная система связи (дополнительно)

8.

Температура

Рабочая температура: 10°- 40°С.

Температура хранения: -10-60°С.

9.

ЧСС плода

Входящий сигнал: ультразвуковой допплер

Ультразвуковая частота: 1МГц

Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2

Способ детектирования: автокорреляция

Диапазон ЧСС плода: 50-210 уд/мин

Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин

10.

Маточное сокращение

Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором Нулевой сигнал: включение в одно касание

Диапазон измерения: 0-99 ед

11.

Измерение движения плода

Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС Метод записи: всплески активности на линии канала UC показывают относительную интенсивность и длительность/движения эмбриона

12.

Память

12 часов

13.

Автоматический анализ CTG

Среднее значение базы ЧСС плода

Число маточных сокращений

Число акселераций

Число децелераций

- брадикардия на высоте сокращения пуповины у плода

- брадикардия в начале сокращения пуповины у плода

- брадикардия при сокращении пуповины у плода

Тахикардия (умеренная, сильная)

Брадикардия (умеренная, сильная)

Результаты анализа CTG распечатываются каждые 10 мин (среднесрочный анализ)

Скачать протокол итогов