Логотип УРДЖАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

График работы:

пн - вс с 08-00 до 17-00
обед 13-00-14-00

Наши контакты:

Регистратура - 8 (72230) 3 312 68
Телефон доверия - 8 (72230) 31268

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарландыру

Объявления о предстоящем закупе способом запроса ценовых предложений

ҚМКК "Үржар ауданының орталық аудандық ауруханасы" ШҚО денсаулық сақтау басқармасы үшін медициналық мақсаттағы бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алулардың өткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алуға бөлінген сома – 1573610,00 теңге.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, көлемдері және жеткізу шарттары, бағасы және сомасы, толық және нақты ерекшеліктері № 1 қосымшада көрсетілген.

Тауар ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,  Семушкина көш., 1 б, ШЖҚ КМК "Үржар ауданының орталық аудандық ауруханасы" ШҚО денсаулық сақтау басқармасына жеткізілуі тиіс.
«Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысының № 3-тарауында көрсетілген  біліктілік талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілерге сатып алуға қатысуға жол беріледі.

Баға ұсыныстары бар пакетті ұсыну мерзімі - 2019 жылғы  11 қазан сағат 16-00 ден 2019 жылғы  18 қазан сағат 13.00 дейін мына мекен-жай бойынша: 071700, ШҚО, Үржар ауданы, Үржар ауылы,  Семушкина көш., 1 б, басты корпус, 3-қабат.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(72230)3-12-64 факс:8(72230)3-12-70 .

КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО объявляет о проведении закупа  способом запроса ценовых предложений  изделий медицинского назначения  для КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО. 

Выделенная сумма для закупки – 1573610,00 тенге.

Полный перечень закупаемых товаров, объемы, срок  и условия поставки, цена и суммы и подробная спецификация указаны в приложении № 1. Товар должен быть поставлен – ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 - этаж.

К закупу  допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе №3  "Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг"  Правительства Республики Казахстан от "30" октября 2009 года № 1729.

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями   с 16.00 часов 11 октября 2019 г по 13.00 часов 18 октября 2019г. РК, ВКО, Урджарский район, с. Урджар, ул. Семушкина 1 б,  КГП на ПХВ «Урджарская центральная районная больница» управления здравоохранения ВКО, главный корпус, 3 - этаж.  Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(72230)3-12-74.

№ п/п

Наименование товаров (работ, услуг)

Ед. изм.

Кол-во (объем)

Цена за ед

Общая сумма

1

Алоэ 1,0

уп

10

403,00

4030

2

Атропина сульфат 1% 1.0

уп

10

332,00

3320

3

Адреналин 0,18% 1,0

уп

50

780,00

39000

4

Актовегин 200мг

уп

100

2703,00

270300

5

Аспаркам 500мг

уп

5

41,00

205

6

Аминокапроновая кислота 100,0

фл

200

330,00

66000

7

Аскорутин

уп

5

225,00

1125

8

Ампициллин 100мг

фл

1000

91,00

91000

9

Диакарб 250мг

уп

5

1529,00

7645

10

Дюфастон

уп

20

4819,00

96380

11

Алкаин

уп

20

2001,00

40020

12

Инокаин 0,4

фл

20

1120,00

22400

13

Гептрал 400 мг

уп

40

10958,00

438320

14

Эссенциале Н250мг/ 5мл №5

уп

10

4215,00

42150

15

Тропикамид 0,5%

уп

5

383,00

1915

16

Тропикамид 1%

уп

5

950,00

4750

17

Сльбутамол 200 доз

уп

20

525,00

10500

18

Квамател 20мг

уп

50

1025,00

51250

19

Линимент бальзамический (по Вишневскому) 40 г

уп

50

90,00

4500

20

Тиамина хлорид 5% 1,0 амп

уп

20

345,00

6900

21

Тетрациклиновая мазь 3гр

уп

50

311,00

15550

22

Тест для беременности

уп

200

27,00

5400

23

Ферровит капли

уп

30

406,00

12180

24

космофер 2,0

уп

2

15000,00

30000

25

Система для крови

шт

500

50,00

25000

26

Мезатон 1% 1,0

уп

30

459,00

13770

27

Пабал 1,0

амп

30

9000,00

270000

 

Итого:

1573610,00

Провизор                                                   Досымханова Н      

И.о Главного врача                                     Кебисбаев А.Р